Op dinsdag 12 mei werden 202 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 150 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 19 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 53 981.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2 014 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 70 nieuwe opnames.

  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 420 patiënten, dat is een verdere daling met 45 patiënten in de voorbije 24 uur.

  • 13 937 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 205 in de voorbije 24 uur.

  • In totaal werden 8 843 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 82 in de voorbije 24 uur. Van die 82 overleden 29 mensen in het ziekenhuis en 53 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 79% bevestigd door een COVID-test.

  • Van de in totaal 8 843 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (22%) als vermoede (78%) gevallen.

Uitgebreid rapport van de cijfers (persconferentie) picture_as_pdf

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.
Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de (inter)nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.Source link