1. Testede, smittede, overstået infektion og dødsfald

 • Testede, smittede, overstået infektion og dødsfald: Danmark, Færøerne, Grønland, EU/EØS/UK, Globalt
 • Dødsfald i forhold til dødsdato

2. Smittede borgere

 • Antal tests og bekræftede tilfælde
 • Antal testede og smittede opgjort pr. dag
 • Køn og alder
 • Kommunefordeling

3. Indlagte patienter

 • Udviklingen i antal indlagte patienter
 • Indlagte patienter fordelt på regioner
 • Indlagte patienter på intensivafdeling og i respirator
 • Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19

4.Overstået COVID-19 infektion

 • Antal laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde med overstået infektion og antal døde fordelt på testuge

5. Smitteland

 

This page in English

 

1. Testede, smittede og dødsfald

I tabellen nedenfor vises de mest aktuelle data om antal testede, smittede og døde med COVID-19.

COVID-19: Testede og smittede personer, antal overstået infektion og dødsfald

Testede personer Smittede personer  Antal overstået infektion Dødsfald Dødsfald i % af smittede 
Danmark 30.448 ✱✱ 3.386 1.089 ✱✱✱✱ 123 ✱✱✱ 3,6
Færøerne 4.512 177 81 0 0,0
Grønland  513 10 2 0 0,0
EU,EØS og UK 455.901   32.778 – 
Globalt 928.437   46.891

Opdateret 2. april kl. 17:00
Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
✱✱ Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
✱✱✱ Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme, ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.
✱✱✱✱  Patienter med påvist COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
Tal for testede og smittede personer i Danmark er opgjort 2. april, kl. 15:00. Kilde: Statens Serum Institut
Tal for dødsfald og overstået infektion i Danmark er opgjort 2. april, kl. 12:00. Kilde: Statens Serum Institut
Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 2. april, kl. 06:30 (Færøsk tid). Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 1. april, kl. 18:00 (Grønlandsk tid). Kilde: Landslægeembedet i Grønland
Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 2. april, kl. 06.00-10.00 (Dansk tid). Kilde: ECDC


Tal fra Grønland varetages af Landslægeembedet i Grønland

Tal fra Færøerne

 

Dødsfald i forhold til dødsdato 

Opdateret d. 2. april kl. 14:00 Kilde: Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Opgjort 2. april kl. 13. Note: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19. ​

2. Smittede borgere

I tabeller og figurer nedenfor vises udviklingen i antal bekræftede COVD-19 tilfælde og antal testede borgere. De smittedes køns- og aldersfordeling samt geografisk fordeling illustreres også.

Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning, for COVID-19. Dette skete som led i inddæmningsfasen. Fra den 12. marts er man som led i afbødningsstrategien overgået til at teste folk med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19.

Antallet af tests og bekræftede tilfælde af COVID-19

  Laboratorie-bekræftede COVID-19 tilfælde Antal testede for COVID-19  Andel positive af alle testede
27. januar – 19. marts 1.257 10.802 11,6 %
20. marts 103 1.131 9,1 %
21. marts 48 564 8,5 %
22. marts  61 483 12,6 %
23. marts 132 1.032 12,8 %
24. marts 139 988 14,1 %
25. marts 147 1.214 12,1 %
26. marts 159 1.319 12,1 %
27. marts 205 1.802 11,4 %
28. marts  201 1.217 16,5 %
29. marts 128 1.178 10,9 %
30. marts 303 2.881 10,5 %
31. marts 239 2.736 8,7 %
1. april 233 2.561 9,1 %
2. april ✱✱ 13 ✱✱ 0,0 ✱✱
Total 3.355 29.921 11,2 %

Opdateret 2. april kl. 13:00
✱ Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt. 
✱✱ Tallet er for antal testede, der var testsvar på dags dato indtil kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen.
Kilde: Statens Serum Institut. 2. april kl 8:00
Tallene for hele perioden bliver løbende opdateret.

Testede og smittede opgjort pr. dag

Opdateret 2. april kl. 13:00 Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport Note: Personer, som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent, der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.

Køn og alder på smittede personer – afbødningsfasen

I figuren nedenfor vises køns- og aldersfordelingen på smittede personer i afbødningsfasen.

COVID-19 tilfælde fordelt på køn og alder

Opdateret 2. april kl. 13:00 Opgjort for perioden 12. marts og frem Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport

Smittede fordelt på kommuner – seneste 7 dage

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Seneste 7 dage

Opdateret 1. april kl. 14:00 Opgjort for de seneste 7 dage Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport

3. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund er sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. I den sidste tabel vises karakteristika af indlagte patienter.

Udviklingen i antal patienter med bekræftet COVID-19

I figuren nedenfor ses udviklingen af indlagte patienter på landsplan.

Opdateret 1. april kl. 14.00 Data indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts og af Sundhedsstyrelsen siden 14. marts. Seneste data er fra 1. april kl. 8. Kilde: Indberetning fra regionerne Note: Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19

I figuren vises antallet af indlagte med bekræftet COVID-19 på sygehuse i de fem regioner. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Antal indlagte på sygehus i alt Heraf indlagte på intensiv afd. Heraf indlagte på intensiv afd. og i respirator
Region Nordjylland 32 9 5
Region Midtjylland 77 27 25
Region Syddanmark 84 26 24
Region Hovedstaden 246 70 66
Region Sjælland 86 21 18
Hele landet 525 153 138
Færøerne 1 0 0
Grønland 0 0 0

Opdateret 2. april kl. 13:00
Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen. Antallet er opgjort pr. 2. april 2020 kl. 8.
Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

 

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner

Opdateret 1. april kl. 14:00
Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen 1. april kl. 8. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

I tabellerne nedenfor vises udviklingen i antal patienter indlagt på intensiv afdelinger og som tillige får respiratorbehandling.

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19

  Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 10 % 0 % 2 % -5 % -1 % -2 %
2. april 32 77 84 246 86 525
1. april 29 77 82 260 87 535
31. marts 31 69 79 255 95 529
30. marts 33 67 83 259 91 533
29. marts 31 66 79 240 83 499
28. marts  27 68 66 230 68 459
27. marts 30 59 54 215 72 430
26. marts 27 52 51 193 63 386
25. marts 23 56 47 170 54 350
24. marts 20 40 36 150 55 301
23. marts 17 28 29 131 49 254
22. marts  17 22 26 120 47 232
21. marts  15 20 26 104 41 206
20. marts  14 23 22 90 37 186
19. marts  11 19 15 77 31 153
18. marts  10 16 12 64 27 129
17. marts 6 12 10 36 18 82
16. marts  6 8 9 26 13 62

Opdateret 2. april kl. 13:00
Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen den 2. april kl. 8

 

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før -10 % 4 % 13 % 4 % 5 % 5 %
2. april 9 27 26 70 21 153
1. april 10 26 23 67 20 146
31. marts 12 24 22 68 19 145
30. marts 9 22 21 63 22 137
29. marts 10 26 17 60 18 131
28. marts  10 21 18 58 14 121
27. marts 9 19 14 53 14 109
26. marts 8 17 14 42 13 94
25. marts 7 17 13 39 11 87
24. marts 7 12 7 33 10 69
23. marts 4 6 6 29 10 55
22. marts  4 5 6 22 9 46
21. marts  3 6 6 17 10 42
20. marts  2 5 5 16 9 37
19. marts 1 5 4 13 7 30
18. marts 1 4 2 10 7 24
17. marts 0 3 1 7 7 18
16. marts 0 2 0 4 4 10

Opdateret 2. april kl. 13:00
Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen den 2. april kl. 8.

 

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 % 14 % 4 % 6 % 6 % 7 %
2. april 5 25 24 66 18 138
1. april 22 23 62 17 129
31. marts 8 20 22 65 16 131
30. marts 8 19 19 57 16 119
29. marts 8 19 17 55 14 113
28. marts  8 17 17 50 12 104
27. marts 8 14 13 43 11 89
26. marts 7 16 12 32 11 78
25. marts 5 15 12 33 11 76
24. marts 2 12 7 27 10 58
23. marts 2 6 6 23 10 47
22. marts 2 5 5 20 8 40
21. marts 1 5 6 14 9 35
20. marts 1 5 5 13 8 32
19. marts 1 5 4 10 7 27
18. marts 1 4 2 7 18
17. marts 0 3 1 4
16. marts

Opdateret 2. april kl. 13:00
Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen den 2. april kl. 8.
Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator. 
Det oplyses, at tallet kan være underestimeret.

 

Ovenstående oplysninger er indsamlet fra regionerne hver dag kl. 8 og omhandler patienter, der er indlagt på dette tidspunkt. Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) – dog med en anden frekvens. Nedenstående karakteristika om indlagte patienter opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 – akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte kvinder ­ Indlagte mænd ­ Indlagte i alt­ Andel af indlagte i forhold til bekræftede   Indlagte patienter med underliggende sygdom ✱✱­­ Andel af indlagte med underliggende sygdom ­­✱✱
 0-9  13 1-5 0 1-5   0  
10-19 40 1-5 1-5 1-5   1-5  
20-29 179 8 6 14 8% 1-5  
30-39 211 12 10 22 10% 7 32%
40-49 420 25 42 67 16% 22 33%
50-59 309 28 48 76 25% 37 49%
60-69 204 31 60 91 45% 51 56%
 70-79 192 52 87 139 74% 100 72%
80 + 147 46 63 109 74% 83 76%
Total 1.715 202 316 529 31% 300 57%

Opdateret 27. marts kl 13:00

Kilde: Opgørelsen er lavet af Statens Serum Institut den 25. marts på baggrund af data fra Landspatientregisteret (LPR), jf. COVID-19 i Danmark – Epidemiologisk trend og fokus.


Der arbejdes på en daglig opdatering af disse tal. Forventes klar i starten af april.


Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.

✱✱
Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom

4. Overstået COVID-19 infektion

Overstået COVID-19-infektion defineres som:

 • Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.
 • For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen. 
 • Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

Antal laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde med overstået infektion og antal døde fordelt på testuge

Testuge Bekræftede COVID-19 tilfælde  Overstået infektion Overstået infektion i %  Forsat indlagt Forsat indlagt i % Dødsfald Dødsfald i % 
Uge 9 4 100 %        
Uge 10 81 79 98 %     2 2 %
Uge 11 832 811 97 % 3 0,4 % 18 2 %
Total 917 894 97 % 3 0,3 %  20 2 %

Opdateret 1. april kl. 19:00
Kilde: Statens Serum Institut Epidemiologisk trend og fokus den 1. april 2020. 
Note: Opgørelsen er lavet på grundlag af en algoritme og data fra sundhedsregistre (bl.a. MiBa, LPR3, DAR). Algoritmen er beskrevet i rapporten fra SSI.

5. Smittemåde COVID-19

De første par uger efter det første tilfælde af COVID-19 i Danmark den 27. februar, havde de smittede besøgt bestemte rejsemål, hovedsageligt Norditalien og Østrig. Statens Serum Institut finder, at vi med sikkerhed kan konstatere, at der den 10. marts 2020 er sket smittespredning i Danmark, og vi kan derfor arbitrært fastsætte epidemiens start til at være ved indgangen af kalenderuge 11.

Figuren nedenfor viser, om de bekræftede COVID-19 tilfælde er smittet i Danmark, udlandet eller om smittelandet stadig er uvist.

COVID-19 tilfælde fordelt på prøvetagningsdato og smitteland

Grafen viser antal COVID-19 tilfælde fordelt på prøvetagningsdato og smitteland. Grå = afventer infomation, Rød = smitteland Danmark, Gul = smitteland Danmark. Stiplet grøn linje viser inddæmningsfasen og stiplet blå linje viser afbødningsfasen.

Opdateret 23. marts kl. 12:00 Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport

Smitteland

COVID-19 tilfælde fordelt på smitteland.

Smitteland Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter
Danmark 564
Østrig 298
Italien 61
Spanien 7
USA 4
Tyskland 2
Norge 2
Frankrig 2
Storbritannien  3
Iran 1
Holland 1
Kroatien 1
Irland 1
Algeriet 1
Thailand 1
Portugal 1
Schweiz 1
De Forenede Arabiske Emirater
Uden for Danmark, smitteland afventer 256
Afventer information 242
Total 1.450
Opdateret 23. marts kl. 12:00
Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport

Det europæiske agentur for smitsomme sygdomme

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

 

Find de seneste oplysninger her

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

 

Find seneste tal i WHO’s Situation Reports

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kortSource link