Sundhedsstyrelsens status på spredning af COVID-19

Sundhedsstyrelsen opdaterer tallene dagligt.

 

Se alle Sundhedsstyrelsens tal og overvågning af COVID-19

 

Antal testede, smittede og døde som følge af COVID-19 i rigsfællesskabet

(Opdateret 1. april kl. 17.00)

 

Geografsk område  Antal testede  Antal smittede  Antal døde  Overstået COVID-19 infektion
 Danmark 27.109**  3.107  104*** 894
 Færøerne 4.287 173   0
 Grønland  402  10  0

 

* Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
** Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt (dvs. ikke er entydigt).
*** Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret inden for 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.

 

Tal for testede og smittede personer i Danmark er opgjort 1. april kl. 15.00. Kilde: Statens Serum Institut.

Tal for dødsfald i Danmark er opgjort 1. april kl. 08.00. Kilde: Statens Serum Institut

Tal for testede og smittede personer på Færøerne er opgjort 1. april kl. 06.30 (færøsk tid). Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.
Tal for testede og smittede personer i Grønland er opgjort 29. marts kl. 13.00 (grønlandsk tid). Kilde: Landslægeembedet i Grønland.

 

COVID-19 på Færøerne

COVID-19, Landslægeembedet i Grønland

 

Antal dødsfald med COVID-19 infektion, vist på dødsdato

 

Dødetal 1. april 2020

 

Kilde: Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Opgjort 1. april.

Note: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.

 

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i Danmark

(Opdateret 1. april kl. 13.00)

 

 Geografisk område  Antal indlagte i alt  Heraf på intensiv  Heraf i respirator
Region Nordjylland 29 10 5
Region Midtjylland 77 26 22
Region Syddanmark 82 23 23
Region Hovedstaden 260 67 62
 Region Sjælland 87 20 17
 Hele landet 535 146 129
 Færøerne  1  0  0
 Grønland  0  0  0

 

Kilde: Indberetning fra regionerne, Færøerne og Grønland.

Note: Data indsamlet fra de fem regioner af Sundhedsstyrelsen. Antallet er opgjort pr. 1. april 2020.
Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

 

Udviklingen i antal indlagte patienter

 

Udviklingen i antal indlagte patienter 1. april 2020

 

Data indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts og af Sundhedsstyrelsen siden 14. marts. Seneste data er fra 1. april.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

 

 

Overstået COVID-19 infektion

Overstået COVID-19-infektion defineres som

  • Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.
  • For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen. 
  • Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

Antal laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde med overstået infektion og antal døde fordelt på testuge opgjort pr uge 11:

 Bekræftede COVID-19 tilfælde  Overstået infektion Fortsat indlagt  Døde
 917  894  3  20

 

Opdateret 1. april kl. 19:00
Kilde: Statens Serum Institut Epidemiologisk trend og fokus den 1. april 2020. 
Note: Opgørelsen er lavet på grundlag af en algoritme og data fra sundhedsregistre (bl.a. MiBa, LPR3, DAR). Algoritmen er beskrevet i rapporten fra SSI.

 

Statens Serum Institut: Epidemiologisk trend og fokus rapport

 

Statens Serum Institut

 

Download Statens Serum Instituts seneste epidemiologiske overvågningsrapport om COVID-19

Se tidligere rapporter på ssi.dk

 

EU

EU’s center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) følger tilsvarende smittespredningen verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes. Find seneste tal på EU Situation Updates (Opdateres dagligt midt på dagen).

 

Global smittespredning ifølge EU

(Opdateret 1. april kl. 14.30) 

 

Scroll horisontalt/vandret i tabellen for at se alle felter:

Geografisk område Antal smittede Antal døde
Europa (EU, EØS, Storbritannien) 421.808 29.350
Globalt 853.200 41.887 

 

Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 1. april.

 

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal på WHO’s Situation Reports (Opdateres dagligt sidst på dagen).

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Spredningen er desuden tilgængelig på et interaktivt verdenskort: 

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kortSource link