สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) เชิงรุกให้กับแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) เชิงรุกให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ในเขตพระราชฐานต่างๆ จำนวน ๑๐ พื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น ๒,๘๓๙ คน (ไม่พบผู้ติดเชื้อ)
ประกอบด้วย

– พระบรมมหาราชวัง จำนวน ๓๓๐ คน
– เขตพระราชฐานพิเศษ ๙๐๒ จำนวน ๖๕๙ คน
– พระราชวังดุสิต อาคารบาร์แร็ค จำนวน ๔๕๐ คน
– พระราชวังดุสิต ประตูจักรภพ จำนวน ๓๘๐ คน
– วังสวนกุหลาบ จำนวน ๓๗๕ คน
– วังศุโขทัย จำนวน ๑๐๓ คน
– กรม ทม.รอ. (พระราม ๕ข) จำนวน ๗๘ คน
– ๙๐๑ แลนด์ จำนวน ๑๑๗ คน
– วังทวีวัฒนา จำนวน ๑๐๓ คน
– เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี จำนวน ๒๔๔ คน

ที่มา : https://www.royaloffice.th/…/รถตรวจชีว…/

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ See MoreSource link